Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Fighting Fires and Weathering Storms. Fear of Peasant Revolt and Communication of Revolts in Early Modern Sweden (2015)
Miriam Rönnqvist
Revue d'histoire Nordique


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (2019)
Miriam Rönnqvist
Scandinavian Journal of History
B1 Non-refereed journal articles
Ett sekel av motstånd i Sverige [recension] (2013)
Miriam Rönnqvist
Historisk tidskrift för Finland

Last updated on 2019-01-11 at 08:07