Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Two modes of democratisation: transition and state-formation (2016)
Thomas Denk, Sarah Lehtinen
Quality and Quantity
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Contextual analyses with QCA-methods (2014)
Thomas Denk, Sarah Lehtinen
Quality and Quantity
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hur identifieras stater?: Jämförelse av alternativa tillvägagångssätt (2014)
Thomas Denk, Sarah Lehtinen
Politiikka


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Upphörande av demokratisk diffusion: Komparativ pilotstudie (2016)
Sarah Lehtinen
D3 Professionell konferenspublikation
When Great Transformations Ebb Out: How to Study Discontinuance of Diffusion (2016)
Sarah Lehtinen
American Political Science Association

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41