Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Budkavlen. Den problematiserade kroppen: Tidskrift för etnologi och folkloristik (2019)
Hansson Kristofer, Bäckman Maria, Metsämäki Lina, Högström Karin, Idvall Markus
C2 Redigerat verk
Budkavlen Årg 98 2019: Den problematiserade kroppen (2019)
Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Agios Transformers: The Use of Popular Franchises in Orthodox Christian Lambatha Candles (2018)
Jakob Löfgren
Journal of Religion and Popular Culture
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
‘It’s a Good Job Nobody Mentioned Hedgehogs’: The Use of Narratives in Discworld Fandom (2017)
Jakob Löfgren
Folklore
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Thank you so much for keeping all of us in the Emporium gainfully employed” – The Relationship between Fan and Merchant in the Wincanton Hogswatch Celebration (2015)
Jakob Löfgren
FAFNIR - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Ye Oldee Pubees" - Puben som turistisk scen (2014)
Jakob Löfgren
Laboratorium för Folk & Kultur


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Från maskin och metafor till identitet och funktionalitet: Kulturvetenskapliga perspektiv på kropp (2019)
Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd” (2018)
Jakob Löfgren
Elore

Senast uppdaterad 2020-01-01 vid 08:10