Jakob Löfgren

E-post: jacob.lofgren@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Agios Transformers: The Use of Popular Franchises in Orthodox Christian Lambatha Candles (2018)
Jakob Löfgren
Journal of Religion and Popular Culture
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
‘It’s a Good Job Nobody Mentioned Hedgehogs’: The Use of Narratives in Discworld Fandom (2017)
Jakob Löfgren
Folklore
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Thank you so much for keeping all of us in the Emporium gainfully employed” – The Relationship between Fan and Merchant in the Wincanton Hogswatch Celebration (2015)
Jakob Löfgren
FAFNIR - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Ye Oldee Pubees" - Puben som turistisk scen (2014)
Jakob Löfgren
Laboratorium för Folk & Kultur


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd” (2018)
Jakob Löfgren
Elore

Senast uppdaterad 2018-04-12 vid 10:03