Fredrik Portin


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En re-presentation av det sekulära: Bruno Latour i dialog med den postsekulära diskursen (2019)
Fredrik Portin
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Liturgies In a Plural Age: The Concept of Liturgy In the Works of William T Cavanaugh and James K A Smith (2019)
Fredrik Portin
Studia liturgica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
’It’s Almost Impossible to Speak about It’: Sexual Abuse, Forgiveness, and the Need for Restitution Rituals (2018)
Fredrik Portin, Lisa Rudolfsson
Religions
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Legitimacy for Some : Right-Wing Populist Rationality and Antagonistic Politics (2018)
Fredrik Portin
Scripta Instituti Donneriani Aboensis
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Det självklara i Tage Kurténs tänkande. En tillämpning av Anders Nygrens filosofiska och teologiska ansatser (2017)
Fredrik Portin
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Politics of Critique. Bruno Latour and the Scholar as a Political Actor (2017)
Fredrik Portin
Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den sista utopins fall: Krisen för mänskliga rättigheter (2018)
Fredrik Portin, Olle Widhe
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
D1 Artikel i en facktidskrift
I gudstjänsten är församlingen som mest grotesk (2014)
Fredrik Portin
Nyckeln
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ta det mänskliga på allvar: recension av Martin Modéus, Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten (2014)
Fredrik Portin
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning

Senast uppdaterad 2019-14-09 vid 08:08