Fredrik Portin


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
En re-presentation av det sekulära: Bruno Latour i dialog med den postsekulära diskursen (2019)
Fredrik Portin
Svensk Teologisk Kvartalskrift
A1 Journal article (refereed)
Legitimacy for Some : Right-Wing Populist Rationality and Antagonistic Politics (2018)
Fredrik Portin
Scripta Instituti Donneriani Aboensis
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Det självklara i Tage Kurténs tänkande. En tillämpning av Anders Nygrens filosofiska och teologiska ansatser (2017)
Fredrik Portin
Teologinen Aikakauskirja
A1 Journal article (refereed)
The Politics of Critique. Bruno Latour and the Scholar as a Political Actor (2017)
Fredrik Portin
Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Den sista utopins fall: Krisen för mänskliga rättigheter (2018)
Fredrik Portin, Olle Widhe
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
D1 Article in a trade journal
I gudstjänsten är församlingen som mest grotesk (2014)
Fredrik Portin
Nyckeln
E1 Popularised article, newspaper article
Ta det mänskliga på allvar: recension av Martin Modéus, Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten (2014)
Fredrik Portin
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning

Last updated on 2019-14-09 at 08:08