fil.lic.

Andreas Backa


Biography

Jag är doktorand i nordisk folkloristik och min avhandling studerar självhushållares egna förhållningssätt till sin verksamhet, särskilt hur affekt och kroppslighet samverkar, synliggörs och kommuniceras i material om självhushållning. Till grund för avhandlingen ligger intervjuer, deltagande observation, arkivmaterial, självhushållningsböcker och -bloggar. Materialet analyseras med ett fenomenologiskt inspirerat kulturanalytiskt grepp som sätter fokus vid den levda kroppen och erfarenheten.


Teaching

Mat, miljö och livsstilsval, Öppna universitetet, Åbo Akademi, HT 2020


Research Areas


Keywords

Affekt, Kroppslighet, Kulturanalys, Kulturhistoria, Modernitet, Plats, Tradition


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Den gröna drömmen: Självhushållning, mening, motstånd (2018)
Andreas Backa
Budkavlen
G3 Licentiate thesis
Att beskriva det finlandssvenska. Kultursemiotiska analyser (2017)
Andreas Backa
A3 Book section, Chapters in research books
Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet (2017)
Sofie Strandén-Backa, Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Tolerans som ideologi och hanteringsstrategi. Två finlandssvenska organisationers tal om tolerans (2017)
Andreas Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Nyckelpigan som nyckelsymbol: En kultursemiotisk analys av Svenska folkpartiets partisymbol (2013)
Strandén-Backa Sofie, Backa Andreas
Elore


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Husbehovsodlingens epistemiska gemenskap - från hobbyodling till självhushållning (2019)
Andreas Backa
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
Jordnära [Recension] (2019)
Andreas Backa

Last updated on 2020-09-02 at 20:58