Frej Bjondahl

Universitetslärare, Teknik
E-post: frej.bjondahl@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469200452
Telefon: +358-2-2154919


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterisation of dolomites before and after reactivity measurement with HCl solution (2015)
Lauri Järvinen, Jarkko Leiro, Frej Bjondahl, Claudio Carletti, Tom Lundin, Kristian Gunnelius, Jan-Henrik Smått, Olav Eklund
Surface and Interface Analysis
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Modeling limestone reactivity and sizing the dissolution tank in wet flue gas desulfurization scrubbers (2013)
Claudio Carletti, Frej Bjondahl, Cataldo De Blasio, Jarl Ahlbeck, Lauri Järvinen, Tapio Westerlund
Environmental Progress and Sustainable Energy
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
XPS and SEM study of calcite bearing rock powders in the case of reactivity measurement with HCl solution (2012)
Lauri Järvinen, Jarkko Albert Leiro, Frej Bjondahl, Claudio Carletti, Olav Eklund
Surface and Interface Analysis
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mathematical modeling of limestone dissolution in batch stirred tank reactors in presence of a diluted strong acid (2008)
Cataldo De Blasio, Jarl Ahlbeck, Frej Bjondahl
Computer Aided Chemical Engineering
G3 Licentiatavhandling
Dry desulfurization of flue gases (2004)
Frej Bjondahl


Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter (1995)
Frej Bjondahl

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53