D.Sc.

Anna-Greta Nyström

Akademilektor, Företagsekonomi
E-post: anna-greta.nystrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216657
Telefon: +358-2-2153521


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Change processes in open innovation networks: Exploring living labs (2019)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström, Mika Westerlund
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Digital advertising as service: introducing contextually embedded selling (2019)
Anna-Greta Nyström, Karl-Jacob Mickelsson
Journal of Services Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Digital advertising as service: introducing contextually embedded selling: (2019)
Nyström A-G, Mickelsson K-J
Journal of Services Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Influencer marketing: The impact of disclosing sponsorship compensation justification on sponsored content effectiveness (2019)
Carolina Stubb, Anna-Greta Nyström, Jonas Colliander
Journal of Communication Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Spectrum access options for vertical network service providers in 5G (2019)
Heli Vuojala, Miia Mustonen, Xianfu Chen, Kaisa Kujanpää, Pekka Ruuska, Marko Höyhtyä, Marja Matinmikko-Blue, Juha Kalliovaara, PekkaTalmola, Anna-Greta Nyström
Telecommunications Policy
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Developing Insights on Branding in the B2B Context: Case Studies from Business Practice (2018)
Nikolina Koporcic, Maria Ivanova-Gogne, Anna-Greta Nyström, Jan-Åke Törnroos
Emerald
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction: An Overview of the Current State of B2B Branding Research (2018)
Nikolina Koporcic, Maria Ivanova-Gogne, Anna-Greta Nyström, Jan-Åke Törnroos
Emerald
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Summary: Branding in the B2B Context and Future Challenges (2018)
Anna-Greta Nyström, Jan-Åke Törnroos, Nikolina Koporcic, Maria Ivanova-Gongne
Emerald
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Conceptualizing mechanisms influencing strategizing in business networks. (2017)
Anna-Greta Nyström, Joachim Ramström, Jan-Åke Törnroos
Journal of Business and Industrial Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The dynamic approach to business models (2017)
Anna-Greta Nyström, Miia Mustonen
AMS Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Co-Creating User Stories: A Tool for Making Sense of Business Opportunities (2016)
Anna-Greta Nyström, Miia Mustonen, Seppo Yrjölä
Technology Innovation Management Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The effect of network structure on radical innovation in living labs (2016)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström, Mika Westerlund
Journal of Business and Industrial Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A typology of creative consumers in living labs (2015)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström, Mika Westerlund
Journal of Engineering and Technology Management
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Mixed emotions in active social media use - fun and convenient or shameful and embarrassing? (2015)
Gunilla Widén, Johanna Lindström, Malin Brännback, Isto Huvila, Anna-Greta Nyström
iConference
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Actor roles and role patterns influencing innovation in living labs (2014)
Anna-Greta Nyström, Seppo Leminen, Mika Westerlund, Mika Kortelainen
Industrial Marketing Management
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
On becoming creative consumers - user roles in living labs networks (2014)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström, Mika Westerlund
International Journal of Technology Marketing
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Strategizing processes in business network development: conceptualising roles and positions (2014)
Anna-Greta Nyström, Joachim Ramström, Jan-Åke Törnroos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A commentary essay on "Resources prospectively: How actors mobilize resources in business settings" (2012)
Nystrom AG
Journal of Business Research
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Intercultural Marketing Management in the Spotlight – what and why, but what about the how? (2012)
Joachim Ramström, Maria Ivanova, Anna-Greta Nyström
International marketing at Åbo Akademi University, School of Business and Economics
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Living Labs as Open Innovation Networks (2012)
Seppo Leminen, Mika Westerlund, Anna-Greta Nyström
Technology Innovation Management Review
C2 Redigerat verk
Innovoi(tko) yhdessä asiakkaittesi kanssa?: - näkemyksiä Living Lab -toimintaan (2011)
Anna-Greta Nyström, Seppo Leminen
Talentum
A4 Konferenspublikationer
Living Lab – A New Form of Business Network (2011)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström
IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Emerging Business Nets as a Result of Technological Convergence (2009)
Anna-Greta Nyström
Journal of Business Market Management
A4 Konferenspublikationer
Network Reactions to Actor's Role Change (2009)
Jeanette Fors, Anna-Greta Nyström
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den finska telekommunikationssektorn i förändring – om affärsnätverkens betydelse och teknologisk konvergens som drivkraft (2008)
Anna-Greta Nyström
Ekonomiska Samfundets Tidskrift


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
5G mullistaa terveydenhuollon (2019)
Valtteri Kaartemo, Anna-Greta Nyström
Talouselämä
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Business models for MTC in 5G (2019)
Anna-Greta Nyström, Wilhelm Barner-Rasmussen, Sofia Essén
D3 Professionell konferenspublikation
Business opportunities in 5G mobile technology (2019)
Anna-Greta Nyström, Ilia Gugenishvili
International Telecommunications Society (ITS)
O2 Annat
Market shaping as enabled by emerging 5G networks: A future scenarios perspective (2019)
Anna-Greta Nyström, Wilhelm Barner-Rasmussen
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Report on new service concepts for 5G (2019)
Anna-Greta Nyström
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Scenarios for MTC in 5G (2019)
Anna-Greta Nyström
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel (2016)
Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Johanna Lindström
Högre utbildning
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
De unga och den tryckta dagstidningen – om attityder och framtiden (2014)
Emilia Breider, Anna-Greta Nyström
Finsk tidskrift
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Developing a team-based innovation education (2014)
J. Ramström, A.G. Nyström, J. Lindström
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Teachers becoming facilitators of learning (2014)
A.G. Nyström
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Changing Media Behavior – The Case of Generation Y (2013)
Johanna Lindström, Anna-Greta Nyström, Ron Lindqvist
Association for Computing Machinery
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Epilogue: Learning intercultural marketing management (2012)
Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström, Maria Ivanova
Åbo Akademis bibliotek
D2 Artikel i en professionell bok
Monialainen tiimioppiminen työelämän kehittämisprojekteissa – case INNO58h (2012)
Timo Linnossuo, Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström
Turun ammattikorkeakoulu


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-07-01 vid 15:38