Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Uncritical and unbalanced coverage of synthetic biology in the Nordic Press (2015)
Mirco Ancelotti, Niklas Holmberg, Mikael Lindfelt, Stefan Eriksson
Public Understanding of Science
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52