Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Understanding School Principals´ Leadership (2017)
Siv Saarukka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning (2016)
Siv Saarukka
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Components influencing principals´leadership (2015)
Siv Saarukka
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41