Johanna Lindström

Universitetslärare, Företagsekonomi
E-post: johanna.lindstrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503031091
Telefon: +358-2-2153519


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Mixed emotions in active social media use - fun and convenient or shameful and embarrassing? (2015)
Gunilla Widén, Johanna Lindström, Malin Brännback, Isto Huvila, Anna-Greta Nyström
iConference


Övriga publikationer

O2 Annat
Exploring the effects of media multitasking (2017)
Lindström Johanna
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel (2016)
Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Johanna Lindström
Högre utbildning
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Mentorship - A lost resource within higher education? (2015)
Johanna Lindström, Martin Nordell
IATED Academy
D3 Professionell konferenspublikation
The consumer purchase decision journey in a digital world - key elements of influence? (2015)
Carolina Stubb, Johanna Lindström
Nordic academy of management conference
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Developing a team-based innovation education (2014)
J. Ramström, A.G. Nyström, J. Lindström
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Redesigning mass courses in business schools - The challenging new role of the teacher (2014)
J. Lindström, M. Nordell
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Changing Media Behavior – The Case of Generation Y (2013)
Johanna Lindström, Anna-Greta Nyström, Ron Lindqvist
Association for Computing Machinery
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52