Ed.D Docent in Education

Gunilla Eklund

Research Director, Education
Lecturer, Education
Lecturer, Education
Senior Lecturer, Education
Email: gunilla.eklund@abo.fi
Mobile: +358-469219646
Phone: +358-6-3247354


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Master’s Thesis as Part of Research-Based Teacher Education: A Finnish Case (2019)
Gunilla Eklund
Journal of Teacher Education and Educators
A1 Journal article (refereed)
Early Career Teachers’ Experiences of Professional Knowledge obtained from Research-based Teacher Education in Finland. (2018)
Aspfors J, Eklund, G
Professional Development in Education
A3 Book section, Chapters in research books
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing
A1 Journal article (refereed)
Student teachers’ experiences of research-based teacher education and its relationship to their future profession – A Finnish case (2018)
Gunilla Eklund
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education: newly qualified teachers' experiences in Finland (2017)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund
Journal of Education for Teaching
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University (2015)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students (2014)
Eklund Gunilla
A1 Journal article (refereed)
Finnish teacher education - challenges and possibilities (2014)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund
Journal of International Forum of Researchers in Education
A3 Book section, Chapters in research books
Ange källor i texten (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Studentlitteratur
A3 Book section, Chapters in research books
Gör källförteckning (2012)
Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Studentlitteratur
A1 Journal article (refereed)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
A3 Book section, Chapters in research books
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
What is learning for me and how do I learn? (2003)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A1 Journal article (refereed)
Student nurses' understanding of caring science (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Nurse Education Today
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog
Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
A1 Journal article (refereed)
Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Scandinavian Journal of Educational Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Students‘ conceptions of learning in different educational contexts (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog
Higher Education
A1 Journal article (refereed)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
British Journal of Educational Psychology
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
A1 Journal article (refereed)
Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen (1994)
Gunilla Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A4 Conference proceedings
Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi (1992)
Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning


Other publications

D6 Edited professional books
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
E1 Popularised article, newspaper article
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
B2 Book section
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Book section
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
D6 Edited professional books
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
D6 Edited professional books
Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998 (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Nordiska ministerrådet
E1 Popularised article, newspaper article
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Article in a professional book
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
B2 Book section
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen


Other Research Activities


Last updated on 2018-19-09 at 19:53