Peter Wetterstein


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pure environmental damage (2019)
Peter Wetterstein
Edward Elgar
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Redaransvaret och autonom sjöfart: några synpunkter (2019)
Peter Wetterstein
Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Remedying environmental damage from wrecks: the liability of owners and salvors (2019)
Peter Wetterstein
Marius
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
ND 1995 s. 238 Nordland (2018)
Wetterstein Peter
Poseidon Förlag AB
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Subsea Gas Pipelines in the Baltic Area - Civil Liability Issues (2018)
Wetterstein Peter
Springer
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters (2015)
Peter Wetterstein
Il Diritto Marittimo
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Rome II-Regulation and Shipping (2015)
Peter Wetterstein
Svenska Sjörättsföreningen Skrifter
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Environmental liability for dangerous and poisonous cargo: Especially in northern waters (2014)
Peter Wetterstein
Jure
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental liability in the offshore sector with special focus on conflict of laws (Part II) (2014)
Peter Wetterstein
Journal of Water Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental liability in the offshore sector with special focus on conflict of laws (Part II) (2014)
Peter Wetterstein
The Journal of International Maritime Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental liability in the offshore sector with special focus on conflict of laws (Part I) (2014)
Peter Wetterstein
Journal of Water Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental liability in the offshore sector with special focus on conflict of laws (Part I) (2014)
Peter Wetterstein
The Journal of International Maritime Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The application of the CMR Convention to multimodal transports: The example of Quantum Corp. v. Plane Trucking (2014)
Peter Wetterstein
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Medverkan till kontraktsbrott - allmänna synpunkter (2017)
Peter Wetterstein
Marius

Senast uppdaterad 2019-27-03 vid 08:09