Professor

Kai Lindström

E-post: kai.lindstrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216827
Telefon: +358-2-2154355


Biografi

Mitt vetenskapliga
intresse har alltid gällt djurens beteende och speciellt beteendets evolution,
varför olika beteenden har utvecklats och varför vi kan observera dem just hos
vissa arter och i bestämda ekologiska förhållanden. Sålunda kunde jag bäst
beskrivas som en beteende-ekolog. Min defintion av beteende är dock mycket
omfattande, med beteende menar jag allt från enskilda beteendemönster till sk.
’strategiska beslut’ som t.ex. hur mycket som skall investeras i avkommans
storlek eller antal.

Jag har i huvudsak
jobbat med sexuell selektion och hur olika ekologiska förhållanden påverkar
parningssystem och sexuell selektion. Som studieobekt har jag fiskar, speciellt sandstubben, Pomatoschistus minutus, en liten marin fiskart med hanlig yngelvård.

Mina forskning idag är fokuserad på hur resurslandskapet på verkar spatiell och temporär variation i sexuell selektion. I denna forskning undersöker vi hur närheten till olika habitattyper i havet påverkar utbudet av parningpartners och deras kavlitet i havet.


Undervisning

I min undervisning ingår följa

221018.0 Life: Evolutionen

222062.0 Populationers ekologi I

222063.0 Populationers ekologi II

MM0001-3001 Beteendeekologi


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Understanding resource driven female-female competition: ovary and liver size in sand gobies (2019)
Aurora García-Berro, Johanna Yliportimo, Kai Lindström, Charlotta Kvarnemo
Royal Society Open Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Water turbidity constrains male mating success in a marine fish (2019)
Marja Järvenpää, Beatriz Diaz Pauli, Kai Lindström
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Spatial and temporal patterns of nest distribution influences sexual selection in a marine fish (2018)
Bob B M Wong, Topi K Lehtonen, Kai Lindström
Oikos
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Spatiotemporal and gender-specific parasitism in two species of gobiid fish (2018)
Anssi Karvonen, Kai Lindström
Ecology and Evolution
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The impact of an invasive mud crab on brood success of nest-building fish in the Northern Baltic Sea (2018)
Topi K Lehtonen, Outi Vesakoski, Juho Yli-Rosti, Anniina Saarinen, Kai Lindström
Biological Invasions
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterisation of the transcriptome of male and female wild-type guppy brains with RNA-Seq and consequences of exposure to the pharmaceutical pollutant, 17α-ethinyl estradiol (2017)
Saaristo M, Wong BBM, Mincarelli L, Craig A, Johnstone CP, Allinson M, Lindström K, Craft JA
Aquatic Toxicology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dark eyes in female sand gobies indicate readiness to spawn. (2017)
Karin H. Olsson, Sandra Johansson, Eva-Lotta Blom, Kai Lindström, Ola Svensson, Helen Nilsson Sköld, Charlotta Kvarnemo
PLoS ONE
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Effects of turbidity on prey choice of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) (2017)
Sohel Shakwat, Mattila Johanna, Lindström Kai
Marine Ecology Progress Series
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Immigrant reproductive dysfunction facilitates ecological speciation (2017)
Svensson O, Gräns J, Celander MC, Havenhand J, Leder E, Lindström K, Schöld S, van Oosterhout C, Kvarnemo C
Evolution
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Paternal investment with an uncertain future: effects of predator exposure on filial cannibalism and nesting behaviour (2017)
Deal NDS, Lehtonen TK, Lindström K, Wong BBM
Animal Behaviour
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Altered trait variability in response to size-selective mortality (2016)
Uusi-Heikkilä S, Lindström K, Parre N, Arlinghaus R, Alós J, Kuparinen A
Biology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Male personality and female spawning consistency in a goby with exclusive male care (2016)
Kalb N, Lindström K, Sprenger D, Anthes N, Heubel KU
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
You eat what you are: Personality-dependent filial cannibalism in a fish with paternal care (2016)
Vallon MA, Grom C, Kalb N, Sprenger D, Anthes N, Lindström K, Heubel KU
Ecology and Evolution
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Algal turbidity reduces risk assessment ability of the three-spined stickleback (2015)
Shakwat Sohel, Kai Lindström
Ethology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Body size mediates social and environmental effects on nest building behaviour in a fish with paternal care (2015)
Topi K Lehtonen, Kai Lindström, Bob B M Wong
Oecologia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Differences in the metabolic response to temperature acclimation in nine-spined stickleback (Pungitius pungitius) populations from contrasting thermal environments (2014)
Matthieu Bruneaux, Mikko Nikinmaa, Veronika N Laine, Kai Lindström, Craig R Primmer, Anti Vasemägi
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Effects of 17α-ethinyl estradiol exposure on estrogen receptors α and β and vitellogenins A, B and C mRNA expression in the liver of sand goby (Pomatoschistus minutus) (2014)
Joseph L. Humble, Minna Saaristo, Kai Lindström, Kari K. Lehtonen, John A. Craft
Marine Environmental Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterisation of genes transcriptionally upregulated in the liver of sand goby (Pomatoschistus minutus) by 17 alpha-ethinyloestradiol: Identification of distinct vitellogenin and zona radiata protein transcripts (2013)
Humble JL, Hands E, Saaristo M, Lindström K, Lehtonen KK, de Cerio OD, Cancio I, Wilson G, Craft JA
Chemosphere
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Effect of egg predator on nest choice and nest construction in sand gobies (2013)
Lehtonen TK, Lindström K, Wong BBM
Animal Behaviour
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mate sampling and choosiness in the sand goby (2013)
Lindström K, Lehtonen TK
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Repeatability of nest size choice and nest building in sand gobies (2012)
Japoshvili B, Lehtonen TK, Wong BBM, Lindström K
Animal Behaviour
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Algal blooms decrease care but increase egg survival in a fish with paternal care (2011)
Järvenpää M, Lindström K
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Costs and benefits of polyandry in a placental poeciliid fish Heterandria formosa are in accordance with the parent-offspring conflict theory of placentation (2011)
Ala-Honkola O, Friman E, Lindström K
Journal of Evolutionary Biology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sand goby males trade off between defence against egg predators and sneak intrusions (2011)
Järvi-Laturi M, Lindström K, Kvarnemo C, Svensson O
Journal of Zoology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Species divergence and seasonal succession in rates of mate desertion in closely related Neotropical cichlid fishes (2011)
Lehtonen TK, Wong BBM, Lindström K, Meyer A
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
An endocrine disrupting chemical changes courtship and parental care in the sand goby (2010)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen KK, Lindström K
Aquatic Toxicology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Characterization of multiple vitellogenins and their transcripts in the liver of sand goby (Pomatoschistus minutus) (2010)
Humble JL, Craft JA, de Cerio OD, Saaristo M, Lehtonen K, Lindstrom K, Cancio I
Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular and Integrative Physiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exposure to 17α-ethinyl estradiol impairs courtship and aggressive behaviour of male sand gobies (Pomatoschistus minutus) (2010)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen KK, Lindström K
Chemosphere
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fluctuating mate preferences in a marine fish (2010)
Lehtonen TK, Wong BBM, Lindström K
Biology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Inbreeding avoidance in a poeciliid fish (Heterandria formosa) (2010)
Ala-Honkola O, Tuominen L, Lindström K
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Males Prefer Small Females in a Dichotomous Choice Test in the Poeciliid Fish Heterandria formosa (2010)
Ala-Honkola O, Säilä L, Lindström K
Ethology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Who to include in measures of sexual selection is no trivial matter (2010)
Klug H, Lindström K, Kokko H
Ecology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Disruption of sexual selection in sand gobies (Pomatoschistus minutus) by 17 alpha-ethinyl estradiol, an endocrine disruptor (2009)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen KK, Björk H, Lindström K
Hormones and Behavior
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Females decide whether size matters: plastic mate preferences tuned to the intensity of male-male competition (2009)
Lehtonen TK, Lindström K
Behavioral Ecology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Risk-sensitive mating decisions in a visually compromised environment (2009)
Wong BBM, Järvenpää M, Lindström K
Biology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sand goby (Pomatoschistus minutus) males exposed to an endocrine disrupting chemical fail in nest and mate competition (2009)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen KK, Lindström K
Hormones and Behavior
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Should you eat your offspring before someone else does? Effect of an egg predator on filial cannibalism in the sand goby (2009)
Chin-Baarstad A, Klug H, Lindström K
Animal Behaviour
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Strong inbreeding depression in male mating behaviour in a poeciliid fish (2009)
Ala-Honkola O, Uddström A, Diaz Pauli B, Lindström K
Journal of Evolutionary Biology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Density-dependent sexual selection in the monogamous fish Archocentrus nigrofasciatus (2008)
Lehtonen TK, Lindström K
Oikos
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exposure to 17 alpha-ethynylestradiol disrupts sexual selection in sand goby (Pomatoschwus minutus) (2008)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen K, Lindström K
Marine Environmental Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Females increase current reproductive effort when future access to males is uncertain (2008)
Heubel KU, Lindström K, Kokko H
Biology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hurry-up and hatch: selective filial cannibalism of slower developing eggs (2008)
Klug H, Lindström K
Biology Letters
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Male nest choice in sand gobies, Pomatoschistus minutus (2008)
Wong BBM, Lehtonen TK, Lindström K
Ethology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Repeatability of mating preferences in the sand goby (2008)
Lehtonen TK, Lindström K
Animal Behaviour
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental deterioration compromises socially enforced signals of male quality in three-spined sticklebacks (2007)
Wong BBM, Candolin U, Lindström K
American Naturalist
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mate compatibility, parental allocation and fitness consequences of mate choice in the sand goby Pomatoschistus minutus (2007)
Lehtonen TK, Lindström K
Behavioral Ecology and Sociobiology
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Menettääkö Suomi osaajansa (2017)
Lindström K, Kolu T
Suomen kuvalehti
D1 Artikel i en facktidskrift
Suomi menettää tutkijoita vahvoihin tiedemaihin (2017)
Lindström K, Kolu T
Acatiimi

Senast uppdaterad 2019-25-10 vid 14:00