Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Personalization online: the effects of online campaigns by party leaders on images of party leaders held by voters (2019)
Tom Carlson, Kim Strandberg, Göran Djupsund
IGI Publishing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizens’ Emotional and Cognitive Responses to Focusing Events - An Experimental Study (2015)
Jenny Lindholm, Tom Carlson, Göran Djupsund, Joachim Högväg, Kim Strandberg
International Journal of Mass Emergencies and Disasters
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Do Web Campaigns by Party Leaders Enhance the Images of Party Leaders Held by Voters?: Experimental Evidence from Finland (2014)
Carlson T, Djupsund G, Strandberg K
IGI Publishing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Taking Risks in Social Media Campaigning: The Early Adoption of Blogging by Candidates (2014)
Tom Carlson,* Göran Djupsund, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Plus ça change, plus ç’est la même chose? The Evolution of Finnish Web Campaigning 1996–2004 (2008)
Carlson T, Strandberg K
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Catching the “Wired Voters”? Campaigning on the Internet (2003)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Old Wine in New Bottles? The 1999 Finnish Election Campaign on the Internet (2001)
Tom Carlson, Göran Djupsund
International Journal of Press/Politics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982–1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Trivial Stories and Fancy Pictures? Tabloidization Tendencies in Finnish and Swedish Regional and National Newspapers 1982-1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2019-01-03 vid 08:08