Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Portraying Morocco: Edward Westermarck's fieldwork and photographs 1898-1913 (2000)
Kirsti Suolinna, Catherine af Hällström, Tommy Lahtinen
Åbo Akademi University Press


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Minnestavlor från Elias Magnusons polterabend i Åbo 1870 och 1871 (2016)
Catherine af Hällström
Turun museokeskuksen vuosikirja ABOA
B2 Bokavsnitt
The botanical garden of Åbo Akademi university (2015)
Catherine af Hällström
Padova university press

Senast uppdaterad 2019-02-07 vid 08:09

Kom i kontakt