Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation. (2019)
Sarah Wikner
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter (2018)
Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förhållandet mellan uppfattningar, perception och produktion i svenskan i Helsingfors (2017)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att undersöka lyssnares perception av regional variation (2015)
Saara Haapamäki, Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A4 Konferenspublikationer
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv (2014)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A4 Konferenspublikationer
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk (2014)
Sarah Kvarnström
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Helsingforsare om Helsingforssvenskan (2014)
Sarah Wikner
Källan

Senast uppdaterad 2019-10-04 vid 08:08