Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Taking Deliberation to the Streets: Reflections on Deliberative Walks (2017)
Harri Raisio, Peter Ehrström
Scandinavian Journal of Public Administration
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Conclusion: (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Metropolitan Ruralities (2016)
Kjell Andersson, Stefan Sjöblom, Leo Granberg, Peter Ehrström, Terry Marsden
Emerald
A4 Konferenspublikationer
Reflections on Deliberative Walks: – A Participatory Method and Learning Process (2016)
Peter Ehrström
Maynooth University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The social role of food and new producer-consumer relations: The Case of Sundom, Vaasa, Finland (2016)
Peter Ehrström
Socio.Hu
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Bottniska trästäder (2015)
Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion till Bottniska trästäder (2015)
Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stadsdelen Brändö - från arbetarnas trästad till kunskapsstad (2015)
Peter Ehrström
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stadsdelens metamorfos - med eller utan gentrifiering (2012)
Peter Ehrström
Acta Wasaensis, University of Vaasa
C1 Bok
Brändö - En stadsdel med själ (2005)
Peter Ehrström
Scriptum


Övriga publikationer

D3 Professionell konferenspublikation
Reflections on deliberative walks: A participatory method and learning process (2017)
Peter Ehrström
Centre for Research in Education Inclusion & Diversity, University of Edinburgh
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
The Complexity of Sustainability: Ett tvärvetenskapligt kursexperiment (2016)
Peter Ehrström, Lily-Ann Wolff, Pia Sjöblom
Yliopistopedagogiikka
B2 Bokavsnitt
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Uusi paikallisuus -hanke ja keskusteleva demokratia (2015)
Peter Ehrström
B2 Bokavsnitt
Paikallisuuden ytimessä: Tarkastelussa Vaasan Palosaari (2013)
Peter Ehrström, Hannu Katajamäki
Vaasan yliopisto
B2 Bokavsnitt
A Tale of Two Sites: The Planning and Development on Two Adjacent Sites in Palosaari, Vaasa, Finland (2010)
Peter Ehrström
Aalto University School of Science and Technology

Senast uppdaterad 2019-01-04 vid 09:10