Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Nordic Student Teachers’ Views on the Most Efficient Teaching and Learning Methods for Species and Species Identification (2019)
Irmeli Palmberg, Sirpa Kärkkäinen, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula, Christel Persson
Sustainability
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Nordic student teachers’ views on the importance of species and species identification: (2018)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Christel Persson, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
High performance education fails in sustainability?: − A reflection on Finnish primary teacher education (2017)
Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom, Maria Hofman-Bergholm, Irmeli Palmberg
Education Sciences
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
High performance education fails in sustainability? - A reflection on finnish primary teacher education (reprint) (2017)
Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom, Maria Hofman-Bergholm, Irmeli Palmberg
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot (2017)
Eija Yli-Panula, Irmeli Palmberg, Eila Jeronen
Ainedidaktisia tutkimuksia
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability: A Literature Review (2017)
Eila Jeronen, Irmeli Palmberg, Eija Yli-Panula
Education Sciences
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Blivande lärares uppfattningar och förståelse av baskunskap i ekologi i Danmark, Finland och Sverige (2016)
Irmeli Palmberg, Gunnar Jonsson, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula
NorDiNa
A1 Journal article (refereed)
Higher education students' perceptions of environmental issues and media coverage (2016)
Tuula Keinonen, Irmeli Palmberg, Jari Kukkonen, Eija Yli-Panula, Christel Persson, Rytis Vilkonis
Discourse and Communication for Sustainable Education
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Opettajaopiskelijoiden biologian ja maantiedon perustiedon hallinta ja käsitykset perustiedosta (2016)
Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Irmeli Palmberg
Ainedidaktisia tutkimuksia
Turun yliopisto
Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
A1 Journal article (refereed)
Gymnasiets genetik: svårt eller bara ett didaktiskt problem? (2015)
Irmeli Palmberg, Johanna Björk, Kristoffer Kronlund, Mecki Lindén, Marina Sandkvist, Sara Sandström
LUMAT
A1 Journal article (refereed)
Nordic-Baltic Student Teachers’ Identification of and Interest in Plant and Animal Species: The Importance of Species Identification and Biodiversity for Sustainable Development (2015)
Irmeli Palmberg, Ida Berg, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Pia Norrgård-Sillanpää, Christel Persson, Rytis Vilkonis, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Environmental issues in the media – students’ perceptions in three Nordic-Baltic countries. (2014)
Tuula Keinonen, Yli-Panula Yli-Panula, Maria Svens, Rytis Vilkonis, Christel Persson, Irmeli Palmberg
Journal of teacher education for sustainability
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Artkunskap och intresse för arter hos blivande lärare för grundskolan (2012)
Irmeli Palmberg
NorDiNa
A1 Journal article (refereed)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi. (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A1 Journal article (refereed)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A1 Journal article (refereed)
Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling (2011)
Irmeli Palmberg, Maria Svens
Ainedidaktisia tutkimuksia
A3 Book section, Chapters in research books
Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning. (2011)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
A1 Journal article (refereed)
The Latvian 12th grade students’ understanding of particular issues of natural sciences (2011)
Irmeli Palmberg, Gunita Praulite, Janis Gedrovics
Gamtamokslinis Ugdymas
A1 Journal article (refereed)
Sensory receptors in the head of Stenostomum leucops. I. Presumptive photoreceptors. (1992)
Palmberg, Reuter
Acta Biologica Hungarica
A1 Journal article (refereed)
The nervous system of Microstromum lineare (Turbellaria, Macrostomida). I. A fluorescence and electron microscopic study. (1980)
Reuter Maria, Wikgren Minna, Palmberg Irmeli
Cell and Tissue Research
A1 Journal article (refereed)
Ultrastructure of epidermal eyespots of Microstomum lineare (Turbellaria, Macrostomida). (1980)
Palmberg I, Reuter M, Wikgren M
Cell and Tissue Research


Other publications

D1 Article in a trade journal
Ekologisk läskunnighet hos elever och hur den kan utvecklas (2013)
Irmeli Palmberg, Erika Ekholm, Mikaela Korin, Johanna Levlin, Alexander Stenroos, Mia Weckman
Natura

Last updated on 2017-20-06 at 09:51