Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
An anti-fascist minority? Swedish-speaking Finnish responses to fascism (2019)
Matias Kaihovirta, Mats Wikström
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dugliga arbetare och besvärliga krångelmakare: Brukssamhällets och de röda invånarnas återgång till vardagen efter inbördeskriget 1918 (2018)
Matias Kaihovirta
Historiska och litteraturhistoriska studier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Neste War 1970–1972 :The First Victory of the Budding Finnish Environmental Movement (2018)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Mats Wickström
Arcadia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Antifascismen i Norden. Ett nytt forskningsfält (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Det var österns insats också i vårt samhällsliv". Civilisation, nation och etnicitet i Karl H. Wiiks syn på 1917–1918 års händelser (2017)
Matias Kaihovirta
Historiska och litteraturhistoriska studier
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Historisk tidskrift för Finland 2017:1 (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kielen ja luokan ristiriita Billnäsin ruukintyöläisten poliittisessa toiminnassa vuonna 1917 (2017)
Matias Kaihovirta
Väki Voimakas
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen (2017)
Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Bland de bortglömda röda svenskspråkiga i Finland: ett nationellt problemkomplex? (2015)
Matias Kaihovirta
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Työläisnaiset ja arjen toimintastrategiat vuoden 1918 sodan jälkeisessä ruukkiyhteisössä (2015)
Matias Kaihovirta
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Käsityksiä työläisten mieheydestä sisällissodan jälkeen (2014)
Matias Kaihovirta
Vastapaino
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Skjutövningar och pennfäktning : manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle (2012)
Matias Kaihovirta
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Inbördeskriget – En nationell tragedi (2018)
Matias Kaihovirta
Ta plats
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mossa, ogräs och vildörter på menyn: En påtvingad matkultur på Billnäs bruk kring självständighetstiden 1917–1918 (2018)
Matias Kaihovirta
Västnyländsk årsbok
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Socialdemokraten som räddade Sigurdskåren (2018)
Matias Kaihovirta
Ta plats
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den röde patronen som hjälte. Bokrecension (2017)
Matias Kaihovirta
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det exceptionella i det röda Åbo. [Recension av] Rauno Lahtinen, Punainen Turku 1917–1918, 432 s., ill., Sammakko, Åbo 2016 (2017)
Matias Kaihovirta
Historisk tidskrift för Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnan som blev samhällets fiende. [Recension av] Ville Suhonen: Ompelijatar. Martta Koskisen kuolema ja elämä (2017)
Matias Kaihovirta
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rosornas Nestekrig. Finlands svenska arbetarförbunds motstridiga förhållande till oljeraffinaderiplanerna i Tvärminne (2017)
Matias Kaihovirta
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Anna Lindholm: Projekt Ines: Fem kvinnor i inbördeskriget 1918 (recension) (2016)
Matias Kaihovirta
Personhistorisk Tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bruksarbetarna och språkfrågan under upprorsåret 1917 (2016)
Matias Kaihovirta
Ta plats
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försoning genom att förstå den andre (2016)
Matias Kaihovirta
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia (2016)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Pirjo Markkola
Historisk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analytisk kategori (2014)
Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg
Sukupuolentutkimus

Senast uppdaterad 2019-01-01 vid 08:09