Tomás Lehecka

Universitetslärare, Språk
E-post: tomas.lehecka@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219619
Telefon: +358-2-2154350


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Collocation and colligation (2015)
Tomas Lehecka
John benjamins

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43