Johanna Still

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: johanna.still@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469200804
Telefon: +358-6-3247851


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i arbetslivet: En studie av vad studerande prioriterar i det kommande pedagogiska arbetet med barn (2015)
Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Johanna Still
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Musik behöver inte vara så komplicerat": lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik (2015)
Johanna Still
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46