Master of Education

Fredrik Karl Henry Rusk

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: fredrik.rusk@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The management of dynamic epistemic relationships regarding second language knowledge in second language education: Epistemic discrepancies and epistemic (im)balance (2016)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Classroom Discourse
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Whose Question? Whose Knowledge?: Morality in the Negotiation and Management of L2 Knowledge in a Communicative L2 Programme (2016)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Sense publishers
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Perspectives on using video recordings in conversation analytical studies on learning in interaction (2014)
Rusk Fredrik, Pörn Michaela, Sahlström Fritjof, Slotte-Lüttge Anna
International Journal of Research and Method in Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Classroom tandem: Outlining a Model for Language Learning and Instruction (2013)
Karjalainen Katri, Pörn Michaela, Rusk Fredrik, Björkskog Linda
International Electronic Journal of Elementary Education
A4 Konferenspublikationer
Epistemisk positionering som en del av andraspråkslärande i social interaktion (2013)
Michaela Pörn, Fredrik Rusk
VAKKI publications
Vakki Publications 2
C1 Bok
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber


Övriga publikationer

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Everything, everywhere, all the time: Advantages and challenges in the use of extensive video recordings of children (2012)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström, Anna Slotte-Lüttge
Faculty of Education, Åbo Akademi University
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
“Byggaamassa klossar”: en enspråkig norm i en tvåspråkig familj (2010)
Fredrik Rusk
B2 Bokavsnitt
Händelser i tv-soffan: Samtal språk och program utgående från några flerspråkiga 6-8-åriga barns tv-tittande (2010)
Anna Slotte-Lüttge, Fredrik Rusk
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten

Senast uppdaterad 2020-27-08 vid 13:52