Anssi Teräs

E-post: anssi.teras@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
DNA barcoding reveals widespread occurrence of Leptidea juvernica (Lepidoptera: Pieridae) in southern Finland (2017)
Lehtonen S., Lehtonen I., Teräs A., Varrela J., Virta P., Vesterinen E.J.
Entomologisk tidskrift

Senast uppdaterad 2020-15-01 vid 12:13