Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Case Study on Primary Mourners and Power Acting (2019)
Christina Sandberg
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Maktagerande i dödens diskurs (2019)
Christina Sandberg
Thanatos - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Verkkojulkaisu
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’We didn’t think he would die.’ How members in one family express their powerlessness when faced with death. (2009)
Sandberg Christina
Editorial UGR
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
”Oväntad död – förväntad sorg”, recension av Lundgren, Britta (2006): Oväntad död – förväntad sorg. En studie av sörjandets processer. (2007)
Sandberg Christina
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
’Vi talade aldrig om att hon dör’ Om hur känslor får uttryck i en familjs berättelser om döden. (2007)
Sandberg Christina
Gidlunds
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
An Application of Propp’s Morphology on Commemorative Verses in Obituaries (2004)
Sandberg Christina
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Djupt sörjd och saknad. En studie i dödsannonsens budskap. (2002)
Sandberg Christina
Budkavlen


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstuide om dödens makt (2017)
Christina Sandberg
Thanatos - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Verkkojulkaisu
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
The Power of Death. Recension av Hagberg, Louise (2015): När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning (2017)
Christina Sandberg
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B2 Bokavsnitt
Möte inom en tradition. Om intertextualitet i Joel Petterssons folksagor. (2007)
Sandberg Christina
Åbo Akademi
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Om författarintention. En editionsfilosofisk diskussion kring Joel Petterssons sagotexter. (2002)
Sandberg Christina

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:41