Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Vid hans sida : en introduktion (2015)
Ulrika Lagerlöf Nilsson, Birgitta Meurling
Artos & Norma bokförlag
C2 Edited book
Vid hans sida : svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet (2015)
Ulrika Lagerlöf Nilsson, Birgitta Meurling
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering (2014)
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Makadam


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat

Last updated on 2018-19-09 at 19:41