Forskningsområden


Nyckelord

Gender and Queer Studies, Gender and sexuality, Gender identity


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Närhetens semantik: Strategier för personreferens i icke-normenliga förhållanden och familjer (2018)
Alexis Rancken
Lambda Nordica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Kvinna i brist på bättre ord". Självkategorisering som utgångspunkt för en inkluderande språkvetenskap (2017)
Alexis Rancken
HumaNetten
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Namn bortom normerna. Förhållandet mellan förnamn och icke-normenliga könsidentiteter (2017)
Alexis Rancken
Sukupuolentutkimus

Senast uppdaterad 2019-01-09 vid 08:09