Professional interests

Current research project: “Communicating Consumption: Itinerant Pedlars and Cultural Encounters in Finland 1840– 1940”


Research Areas


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Journal article (refereed)
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
Historiska föreningen i Finland
A1 Journal article (refereed)
The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (2013)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Siirtolaisnaiset kuluttajina 1700-luvun Jamaikalla (2009)
Anna Sundelin
Historiallinen Aikakauskirja


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland


Other Research Activities


Last updated on 2019-22-05 at 10:18