Renata Svedlin

University Teacher, Education
Email: renata.svedlin@abo.fi
Mobile: +358-469219665
Phone: +358-6-3247535


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Change in Pupils’ and Students’ Attitudes toward School as a Function of Age – A Finnish Perspective (2012)
Jari Metsämuuronen, Renata Svedlin, Jovan Ilic
Journal of Educational and Developmental Psychology
View on publisher's site


Other publications

D2 Article in a professional book
Att forska i praktikhandledning i lärarstudierna (2017)
Renata Svedlin
Jyväskylän yliopisto
B2 Book section
Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen (2014)
Renata Svedlin
Opetushallitus
Opetushallitus


Other Research Activities


Last updated on 2018-19-09 at 19:51