Lena Englund


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-examining Settler Discourse in Alexandra Fuller’s Autobiographical Writing (2018)
Lena Englund
Scrutiny2: Issues in English Studies in Southern Africa
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:10