Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Creating opportunities in the mining industry (2013)
Olga Perminova, Mikael von Hertzen, Jenni Junnelius
PBI Research Institute

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51