Pia Nyman-Kurkiala

Universitetsforskare, Socialvetenskaper
E-post: pia.nyman-kurkiala@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219447
Telefon: +358-6-3247156


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ethnic and Language Identities among Finland-Swedish Young People (2018)
Jean d’Amour Banyanga, Lilemor Östman, Jacob Kurkiala, Pia Nyman-Kurkiala
European Journal of Social Science Education and Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Patterns and Drivers of Political Participation among Ninth-graders: Evidence from a Finnish Regional Survey (2016)
Mikael Nygård, Patrik Söderberg, Pia Nyman-Kurkiala
Young
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Youth, Citizenship and Democracy: Findings from a youth survey in two Nordic regions (2015)
Kurkiala Jacob, Nyman-Kurkiala Pia, Grannäs Jan, Söderberg Patrik, Kyheröinen Joni
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den unga människans rätt till sammanhang och delaktighet: (The young people’s right to connectedness and participation) (2007)
Gun Jungerstam, Pia Nyman-Kurkiala, Kristina Ström, Lisbet Lindholm
Nordic Journal of Nursing Research
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Att inte ge upp skolan - en kartläggning av riskfaktorer för utslagning av elever inom yrkesutbildningen (2006)
Pia Nyman-Kurkiala, L Lindholm, K Ström, G Jungerstam.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt” (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Svenska yrkeshögskolan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ungdomar, identitetsutveckling och etnicitet (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
C2 Redigerat verk
Barn och unga i rurala områden : nordiskt och europeiskt perspektiv : Nordisk temakonferens (2002)
P. Nyman-Kurkiala, L. Lindholm, E. Häggman
Nordiska ministerrådet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ruotsinkielinen ja nuori Suomessa (2002)
Pia Nyman-Kurkiala
Jyväskylän yliopisto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finnish majority - Swedish minority young people (2000)
Pia Nyman-Kurkiala
Finnish Youth Research Society
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The identity work of rural young people (2000)
C. Leccardi, P. Nyman-Kurkiala
Finnish Youth Research Society
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Att flytta bort och hem igen : sociala nätverk i kedjemigration. (1999)
Pia Nyman-Kurkiala
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hurreja och Uralapor. Finlandssvenska ungdomars upplevelser av konflikter med finska ungdomar (1997)
Nyman-Kurkiala, P., & Kurkiala, P. H.
Nuorisotutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The social structures of a migrant colony (1994)
Pia Nyman-Kurkiala
Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic Relation


Övriga publikationer

O2 Annat
Youth and sustainable co-creativa citizenship (2016)
Henrik Kurkiala, Jan Grannäs, Jacob Kurkiala, Pia Nyman-Kurkiala
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Minority young people’s defence strategies against language abuse by majority young people - young people’s stories about tense ethnic relations (2015)
Nyman-Kurkiala Pia Elisabeth, Storsved Linnéa, Kurkiala Henrik
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Youth, Citizenship and Democracy: A comparative study of national youth policy in Nordic countries (2014)
Jan Grannäs, Pia Nyman-Kurkiala, Patrik Söderberg
AARE Conference


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45