Ann-Catrin Östman

E-post: ann-catrin.ostman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216410
Telefon: +358-2-2154645


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Representativa landsmän". Sociologen Anders Myhrmans insamling av emigrantbiografier 1940-1970. (2018)
Ann-Catrin Östman
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity (2017)
Karin Hassan Jansson, Rosmarie Fiebranz, Ann-Catrin Östman
Oxford University Press
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Coat Economy and clothing culture: Peasant clothing in Harjedalen during 1800-century (2015)
Ostman AC
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Historian ja naistutkimuksen välissä: – naishistoria Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin. (2014)
Markkola Pirjo, Östman Ann-Catrin
Sukupuolentutkimus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen (2014)
Östman Ann-Catrin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C2 Redigerat verk
Onko suomalaisella miehellä historiaa? ; i "Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia" (2014)
Markkola Pirjo, Östman Ann-Catrin, Lamberg Marko
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rakkaus ja patriarkaalisuus ahtaassa yhteisössä.: Mieheys kansanomaisessa kehityskertomukessa. (2014)
Östman Ann-Catrin
Vastapaino
C2 Redigerat verk
Yhteisöä purkamassa ; i "Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu?" (2014)
Markkola Pirjo, Snellman Hanna, Östman Ann-Catrin
Vastapaino


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
”Allmogen, vargen och överheten” (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Blåvita bär (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Emancipation och aktivering: (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Flera folk på plan, förr och nu (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Historia i rörelse - nedslag i jubileumsårets minneskulturer (2018)
Ann-Catrin Östman
Sukupuolentutkimus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Historiekulturella skuggor (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Könat krut (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mellan andtider (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mjölk i plast – om värdighet och konsumtion (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Semesterpengen (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Träldomsok i den civiliserade världen (2018)
Ann-Catrin Östman
Astra nova
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vit socialist (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ölets moralekonomi (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett annat 60-tal (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ett viktigt blottläggande. [Recension av] Oula Silvennoinen, Marko Tikka & Aapo Roselius, Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (2017)
Ann-Catrin Östman
Historisk tidskrift för Finland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Förpassade (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I ett rum bakom saloonen (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Med böcker på Highway 99 (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mitt Norden (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mygg, sex och språk (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mökränkning förr och nu (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Också en sida av medaljen (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
På salutorgen och på trätorgen (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skillnader och hierarkier skapades i möten på marknaden (2017)
Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
1800-luvun tutkimuksen verkoston 5. vuosikonferenssi (2013)
Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Historiallinen Aikakauskirja
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Frigörelse och framgång: pigan, torparen och lantbruksutveckling (2013)
Östman Ann-Catrin
Kungliga Skogs- Och Lantbruksakademiens Tidskrift


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:44