Docent

Blanka Henriksson

Email: blanka.henriksson@abo.fi


Biography

  • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.11.2018-31.10-2019)
  • Universitetslärare i Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (tjänstledig - 31.10.2019)

  • Docent i folkloristik med fördjupning i kulturanalys 2019
  • Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2007 med avhandlingen "Var trogen i allt" - den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980
Professional interests

University teacher in Cultural Analysis with a focus on ethnology and folkloristics.

Reaserch interests:
Identity, migration and mobility in a Nordic context, minority, experienced and imagined borders.
Everyday life and the trivial. The disgusting and abominable.
Childrens folklore.


Research Areas


Keywords

Folklore, Kulturanalys, kulturell identitet, Migration, narrative genre, Nordic traditions, tradition


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker (2018)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Budkavlen
C2 Edited book
Laboratorium för folk och kultur 1/2018: Island (2018)
Henriksson Blanka, Bergman Johan
Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
A1 Journal article (refereed)
En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker (2017)
Henriksson Blanka
Svenska landsmål och svenskt folkliv
C2 Edited book
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Introduktion (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!": Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011 (2017)
Blanka Henriksson
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten (2017)
Blanka Henriksson, Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
När man talar om trollen – berättelser om det okända (2015)
Blanka Henriksson
Rig - kulturhistorisk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
"De hade haft samma verser i poesialbumen": poesialbumet som symbol i skönlitterära texter (2011)
Henriksson B
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Journal article (refereed)
Havet som symbol i minnesverserna (2005)
Henriksson B
Skärgård
A3 Book section, Chapters in research books
Vänskap på schemat : frågelistor i undervisningen (2005)
Henriksson B
Studentlitteratur


Other publications

D4 Published development or research report or study
Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter (2019)
Kepsu Kaisa, Henriksson Blanka
B1 Non-refereed journal articles
Island: sagornas ö: Laboratorium 1/2018 (2018)
Henriksson Blanka
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
Kampen om snuset och identiteten (2014)
Henriksson Blanka
Källan
E2 Popularised monograph
Trollen och vi: folkliga föreställningar i Svenskfinland (2012)
Henriksson Blanka
B1 Non-refereed journal articles
Familjen i poesialbumen (2010)
Henriksson B
Etnologiske studier
B1 Non-refereed journal articles
Tills döden ändar mina dar : döden i minnesböckerna (2005)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
Eviga vänner och flitiga flickor: minnesversernas budskap (2004)
Henriksson B
Källan
B1 Non-refereed journal articles
Valfrihet och oskrivna regler : karnevalernas tid och rum (2004)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur


Other Research Activities


Last updated on 2019-20-08 at 15:28