Claes Ahlund

E-post: claes.ahlund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216738
Telefon: +358-2-2154393


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Decadence in Contemporary Culture as a Theme in Swedish Literature, c. 1885-1920 (2019)
Claes Ahlund
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finland, den heliga tystnadens land. Om en frusen svensk gemenskap och en drömd skandinavisk union (2018)
Claes Ahlund
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"'Finnen parar sig inte som andra". Om poetisk metod och politisk ambition i Jerker Sagfors De döda kommer från Karelen (2016)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kriget som drama och ideologisk samlingspunkt. Ture Nermans "Fiender" (1916) och Bertel Gripenbergs Kanonernas röst (1922) (2016)
Claes Ahlund
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vid kärrets rand. Joel Rundt som österbottnisk naturdiktare (2014)
Claes Ahlund
Historiska och litteraturhistoriska studier
C2 Redigerat verk
Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll (2012)
Claes Ahlund
Litteraturvetenskapliga meddelanden
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rats and anthills: The First World War in the Scandinavian spy novel (2012)
Claes Ahlund
Nordic academic press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Under späkelsernas gissel. Karlfeldt och kriget (2008)
Claes Ahlund
Edda


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Patriarkatets litterära konkurs - den manliga författarrollen problematiserad i fyra nyare finlandssvenska romaner (2018)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Finsk degeneration eller svensk "närhetsfruktan"? Om estetik och politik i Mikael Berglunds roman Smekmånader (2017)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi - ett ämne med många ansikten (2017)
Claes Ahlund
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om ett demoniserat Svenskfinland och om ond och god litteratur med utgångspunkt i Kaj Korkea-ahos Onda boken (2016)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Dystopier vittnar om bokens sprängkraft (2015)
Claes Ahlund
Svenska Dagbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Krigslekar för barnets bästa (2015)
Claes Ahlund
Svenska Dagbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Poeternas krig. Dikt och politik i första världskrigets Sverige (2014)
Claes Ahlund
Parnass : de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Läsning? Litteratur? Litteraturvetenskap? (2013)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
B2 Bokavsnitt
Naturidyllen i finlandssvensk lyrik (2012)
Claes Ahlund
Litteraturvetenskapliga meddelanden
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krig och litteratur (2011)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46