Adjunct professor (Docent), D.Soc.Sc, LL.M.

Viljam Engström

Universitetslärare, Rättsvetenskap
E-post: viljam.engstrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219295
Telefon: +358-2-2154260


Yrkesmässiga intressen

http://users.abo.fi/vengstro


Forskningsområden


Nyckelord

EU-oikeus, Europeanization, human rights, International human rights law, international law, International organizations


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Regulating the Baltic Sea – A Showcase of Normative Pluralism (2020)
Viljam Engström
German Yearbook of International Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Unpacking the Debate on Social Protection Floors: (2019)
Viljam Engström
Göttingen Journal for International Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Complexities of the Baltic Sea Regulatory Framework (2018)
Viljam Engström
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 4. Legal Status and Powers of the Court (2017)
Viljam Engström
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deference and the Human Rights Committee (2016)
Viljam Engström
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenges and complexities in the protection of fundamental rights in the EU´s area of Freedom, Security, and Justice (2015)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
Cuadernos Europeos de Deusto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lisbonizing Back and Forth? Strategic Planning and Fundamental Rights in the AFSJ (2015)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
European Yearbook on Human Rights
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Two Ways of Knowing International Law (2014)
Viljam Engström
Leiden Journal of International Law
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Constructing the Powers of International Institutions (2012)
Viljam Engström
Martinus Nijhoff Publishers
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Oikeudellistumisen monimuotoisuudesta - esimerkki ihmisoikeusjuridiikasta (2012)
Viljam Engström
Oikeus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
How to Tame the Elusive: Lessons from the Revision of the EU Flexibility Clause (2011)
Viljam Engström
International Organizations Law Review
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
International Organizations, Constitutionalism, and Reform (2011)
VIljam Engström
Finnish Yearbook of International Law
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Powers of Organizations and the Many Faces of Autonomy (2011)
Viljam Engström
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reasoning on Powers of Organizations (2011)
Viljam Engström
Edward Elgar
C2 Redigerat verk
Rätt och utveckling - Oikeus ja kehitys: XIII Rättsvetenskapens dagar (2010)
Viljam Engström
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
EU och legitimitet - en fråga i ständigt behov av tigande? (2006)
Viljam Engström
Finsk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Implied Powers of International Organizations: On the Character of a Legal Doctrine (2005)
Viljam Engström
Finnish Yearbook of International Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Multinationella företag och människorättsbrott - fundamentala val (2004)
Viljam Engström
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
C1 Bok
Realizing the Global Compact (2002)
Viljam Engström
University of Helsinki


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Converging Human Rights and Economics? (2018)
Viljam Engström
Verfassungsblog on matters constitutional
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Spanish Supreme Court Bringing UN Treaty Bodies One Step Closer to International Courts? (2018)
Viljam Engström
International Journal of Constitutional Law
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
The Political Economy of Austerity and Human Rights Law (2016)
Viljam Engström
Institute for Human Rights Working Paper Series
D2 Artikel i en professionell bok
Article 4: Legal status and powers of the Court (2014)
Viljam Engström
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att vara en god jurist (2014)
Viljam Engström
stadgaensium
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Bookreview, Dan Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers (2014)
Viljam Engström
International Organizations Law Review
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Fundamental rights in the institutions and instruments of the Area of Freedom, Security and Justice (2014)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kurators hälsning (2013)
Viljam Engström
stadgaensium
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Konkurrerande konkurrensvisioner (2012)
Viljam Engström
stadgaensium
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Two Images of the Human Rights Committee and the "problem" of expertization (2012)
Viljam Engström
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Enemmän vai vähemmän integraatiota? (2011)
Viljam Engström
Helsingin Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kansainväliset järjestöt maailmankartan muokkaajina (2010)
Viljam Engström
Edilex sarja
B2 Bokavsnitt
Understanding Powers of International Organizations (2010)
Engström Viljam
Finnish Yearbook of International Law
E1 Populär artikel, tidningsartikel
EU:n jäsenuus turvallisuusneuvostossa olisi monin tavoin ongelmallinen (2008)
Viljam Engström
Helsingin Sanomat
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Bookreview: José Alvarez, International organisations as lawmakers (2007)
Viljam Engström
Nordic Journal of International Law
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Bookreview: C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations (2005)
Viljam Engström
Netherlands International Law Review
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Bookreview: Karel Wellens, Remedies Against International Organisations (2004)
Viljam Engström
International Organizations Law Review
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Bookreview: Jan Klabbers, An Introduction to International Institutional Law (2003)
Viljam Engström
Finnish Yearbook of International Law
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations? (2002)
Viljam Engström


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-29-10 vid 10:35

Dela länk