Jakob Dahlbacka

Research Associate, Theology
Email: jakob.dahlbacka@abo.fi
Mobile: +358-469216737
Phone: +358-2-2154638


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Den jungbergska kontroversen: Ett uttryck för pietismens mobiliserande kraft i 1850-talets Munsala? (2018)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
A3 Book section, Chapters in research books
Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft - en introduktion (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
C2 Edited book
Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Book section, Chapters in research books
The Old Cathedral of Vyborg: A Spatial Memory Palimpsest (2017)
Jakob Dahlbacka
IRF Press
A1 Journal article (refereed)
The Ostrobothnian Bible Belt. A landmark on the mental landscape (2017)
Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
Åbo Akademi
A1 Journal article (refereed)
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ (2017)
Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Studies on religion and memory
C2 Edited book
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ (2017)
Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Studies on religion and memory
A1 Journal article (refereed)
För Gud och fosterland : religiöst historiebruk i Anders Svedbergs historieskrivning (2016)
Jakob Dahlbacka
Teologinen Aikakauskirja
A3 Book section, Chapters in research books
Med historien som vittne : Anders Svedbergs bruk av historien som argument för religionsfrihet (2016)
Jakob Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Book section, Chapters in research books
Religious uses of history as inclusion and exlusion (2016)
Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
Studies on religion and memory
C2 Edited book
The shifting boundaries of tolerance : inclusion, exclusion, and religious communities of memory (2016)
Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
G5 Doctoral dissertation (article)
Framåt med stöd av det förflutna : religiöst historiebruk hos Anders Svedberg (2015)
Jakob Dahlbacka
A1 Journal article (refereed)
Inklusion genom exklusion : Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande (2014)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja


Other publications

B2 Book section
”Hemåt” – tankar kring ett ord som definierat en rörelse (2020)
Jakob Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Mod inför nya utmaningar: (2020)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Om kristen gemenskap (2020)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Att inte se och ändå tro (2019)
Jakob Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Att vårda skapelsen: Intervju med Sara Willberg (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Bomberna över Lutherkyrkan i Helsingfors (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Bättre folk? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Du död, var är din seger? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Julkrubban (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Julstjärnan från Herrnhut (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E2 Popularised monograph
Militärlivet i 1920-talets Finland: Ture Dahlbacka och hans militärdagbok åren 1922-1923 (2019)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka
E1 Popularised article, newspaper article
Missionsfält och hemmaplan - båda stöttar de varandra (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Om dessa tiga, skola buskarna ropa (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Skådeplatsen för påskens händelser - det föreställda, det verkliga och det förlovade (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Väckelserörelsernas styrka (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Årsfest i Kristinestad, en god vana? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
60-sekunders-metoden (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Arbetslös i Guds tjänst? (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Den förberedande fastan (2018)
Jakob Dahlbacka
Vinterblommor
E1 Popularised article, newspaper article
Lycklig? (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Pengarna hittade efter 83 år (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
En god och trogen tjänare? (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
I stort som smått (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Kampen om kampen (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Luthers 95 teser (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Och mörkret har inte övervunnit det (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Reformationens utbredning och betydelse (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Sakramenten (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Sekulariseringens rötter (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
En moders vånda (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Ett budskap för vår tid (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
I ditt anletes svett (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Med erfarenhet av träsket (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Herrens bön (2014)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Uskonnollinen historiankäyttö Anders Svedbergillä (2014)
Jakob Dahlbacka
Gladiolus


Other Research Activities


Last updated on 2018-19-09 at 19:51