Gunilla Henriksson

Speciallaboratoriemästare, Tekniska serviceenheten
E-post: gunilla.henriksson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469201589
Telefon: +358-2-2153322

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:48