Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande
E-post: ann-catherine.henriksson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469202260
Telefon: +358-2-2153295


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Primary school teachers’ perceptions of out of school learning within science education (2018)
Ann-Catherine Henriksson
LUMAT
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kommunikation kring elevens förkunskap som en del av den formativa bedömningen (2015)
Ann-Catherine Henriksson

NorDiNa


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Klasslärares uppfattningar om fortbildningsbehovet i naturvetenskapliga läroämnen (2015)
Ann-Catherine Henriksson

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09