Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Towards value-driven strategies in pricing IT solutions (2017)
Natalia Reen, Magnus Hellström, Kim Wikström, Olga Perminova-Harikoski
Journal of Revenue and Pricing Management
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Installed base information utilisation in industrial service development and operations (2015)
Olga Perminova-Harikoski, Juha Tiihonen, Mikael Öhman, Max Finne, Juha Kuusela
Tampere University of Technology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2015)
Miia Martinsuo, Olga Perminova-Harikoski, Taija Turunen
Tampere University of Technology
C2 Redigerat verk
Strategic change towards future industrial service business (2015)
Miia Martinsuo, Olga Perminova-Harikoski, Taija Turunen
Tampere University of Technology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The role of the customer-supplier relationship in developing a service-oriented organisational culture (2015)
Maria Ivanova-Gongne, Olga Perminova-Harikoski, André Näsi
Tampere University of Technology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The warranty period as a service and the evaluation point of project success (2015)
Olga Perminova-Harikoski, Magnus Hellström
Tampere University of Technology
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Elinkaariratkaisujen johtaminen: epävarmuuden hallinta palvelumuotoilun keinoin (2014)
Hanna Luotola, Olga Perminova, Petri Saarinen
Teknologiainfo Teknova Oy
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Managing uncertainty in projects (2011)
Olga Perminova
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Managing the unexpected during project warranty: from risk to uncertainty management (2009)
Perminova O, Arhippainen T, Gustafsson M
Projektiyhdistys
A4 Konferenspublikationer
Uncertainty and Complexity of Projects: New Archetypes (2009)
R Windischhofer, O Perminova, M Gustafsson
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Defining uncertainty in projects–a new perspective (2008)
Perminova O., Gustafsson M., Wikström K.
International Journal of Project Management
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Uncertainty in project business: the concept and its implications (2008)
Perminova O, Hellström M
St. Petersburg State University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Managing uncertainty in projects: merging theory and practice (2007)
Perminova O, Gustafsson M, Wikström K
Project Perspectives


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Creating opportunities in the mining industry (2013)
Olga Perminova, Mikael von Hertzen, Jenni Junnelius
PBI Research Institute
D1 Artikel i en facktidskrift
Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa (2011)
Perminova Olga, Wikström Kim
Projektitoiminta

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51