Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2019: 1-2 (2019)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten: (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
Artifex
C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2018: 1-2 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
ICO Iconographisk Post. 2018: 3-4 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
A4 Konferenspublikationer
Inledning. Djur och odjur i bildkonsten (2018)
Lars Berggren
Artifex
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från heretiker till helgon. Giordano Brunos ikonografi genom fyra sekler (2017)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 1-2 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademi
C2 Redigerat verk
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 3-4 (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo akademi
A4 Konferenspublikationer
I hopp om det eviga livet. Dopfunten som performativt objekt (2017)
Lars Berggren
Hikuin
Forlaget Hikuin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vattnet ovanför. Om den himmelska hydraulikens ikonografi (2017)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
C1 Bok
Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under hundra år (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gustav II Adolfs många skepnader. Miles Christi, Lejonkung, romersk kejsare & landsfader (2015)
Lars Berggren
ICO Iconographisk Post
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
C2 Redigerat verk
Cogs, Cargoes, and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400 (2002)
Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
L'iconografia bruniana (2002)
Lars Berggren
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Preface (2002)
Lars Berggren, Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Bilden av Giordano Bruno (2001)
Lars Berggren
Nordic academic press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Bilden som källa (2001)
Lars M Andersson, Lars Berggren, Ulf Zander
Nordic academic press
C2 Redigerat verk
Mer än tusen ord: bilden och de historiska vetenskaperna (2001)
Lars M Andersson, Lars Berggren, Ulf Zander
Nordic academic press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Scandinavian Trade in Stones and Timber (2000)
Lars Berggren, Annette Landen
Routledge
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Giordano Bruno på Campo dei Fiori: ett monumentprojekt i Rom 1876–1889 (1991)
Lars Berggren


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att slå näsan av Zlatan (2019)
Carl Nylander, Lars Berggren
ICO Iconographisk post
D1 Artikel i en facktidskrift
Den konsthistoriska kursen (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
D1 Artikel i en facktidskrift
De romerska papegojorna (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det 26. Nordiska Ikonografiska Symposiet (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Review of] Bruce Thomas Boehrer: Parrot Culture. Our 2500-Year-Long Fascination with the World’s Most Talkative Bird (2017)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Utställningen De medeltida lejonen i Lunds domkyrka (2015)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det enade Italien – Myt eller verklighet? (2012)
Lars Berggren
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Josef Strzygowski och historien om ett tidigt vägval i Åbo Akademis historia (2010)
Lars Berggren
Finsk tidskrift
D2 Artikel i en professionell bok
Brottsplats Gotland (1999)
Lars Berggren

Senast uppdaterad 2020-16-01 vid 08:10