Tom Carlson

Akademilektor, Samhällsvetenskaper
E-post: tom.carlson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219555
Telefon: +358-6-3247113


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
See Me, Like Me! Exploring Viewers’ Visual Attention to and Trait Perceptions of Party Leaders on Instagram (2020)
Jenny Lindholm, Tom Carlson, Joachim Högväg
International Journal of Press/Politics
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland (2019)
Tom Carlson, Elisa Kannasto, Kim Backström
Publication Office of the European Union
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Personalization Online: Effects of Online Campaigns by Party Leaders on Images of Party Leaders Held by Voters (2019)
Tom Carlson, Kim Strandberg, Göran Djupsund
IGI Global
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Election Posters in Finland: Cueing Emotions with Visual Imagery (2017)
Tom Carlson
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Expanding the Online Political Demos but Maintaining the Status Quo?: Internet and Social Media Use by Finnish Voters Prior to Elections, 2003–15 (2017)
Kim Strandberg, Tom Carlson
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Persuading Beyond Words: Visual Appeals in the 2014 European Election Campaign (2017)
Tom Carlson, Bengt Johansson, Orla Vigsø
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizens’ Emotional and Cognitive Responses to Focusing Events - An Experimental Study (2015)
Jenny Lindholm, Tom Carlson, Göran Djupsund, Joachim Högväg, Kim Strandberg
International Journal of Mass Emergencies and Disasters
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Do Web Campaigns by Party Leaders Enhance the Images of Party Leaders Held by Voters?: Experimental Evidence from Finland (2014)
Carlson T, Djupsund G, Strandberg K
IGI Publishing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Taking Risks in Social Media Campaigning: The Early Adoption of Blogging by Candidates (2014)
Tom Carlson,* Göran Djupsund, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The rise of web campaigning in Finland (2012)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Cambridge University Press
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Plus ça change, plus ç’est la même chose? The Evolution of Finnish Web Campaigning 1996–2004 (2008)
Carlson T, Strandberg K
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Riding the Web 2.0 Wave: Candidates on YouTube in the 2007 Finnish National Elections (2008)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Journal of Information Technology and Politics
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland: the European Parliament Election in a Candidate-Centered Electoral System (2007)
Carlson T, Strandberg K
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
It's a Man's World? Male and Female Election Campaigning on the Internet (2007)
Tom Carlson
Journal of Political Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kandidatbloggar i det finländska presidentvalet 2006: strategier och effekter (2007)
Carlson T
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The 2004 European parliament election on the web: Finnish actor strategies and voter responses (2005)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Information Polity
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Catching the “Wired Voters”? Campaigning on the Internet (2003)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den finländska valreklamen mellan nytt och gammalt (2001)
Carlson T
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gender and political advertising across cultures: a comparison of male and female political advertising in Finland and the US (2001)
Carlson T
European Journal of Communication
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lyckliga dagar åt alla? Finländsk partireklam i televisionen under 1990-talet (2001)
Tom Carlson
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Old Wine in New Bottles? The 1999 Finnish Election Campaign on the Internet (2001)
Tom Carlson, Göran Djupsund
International Journal of Press/Politics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön och politisk marknadsföring: En analys av finländska manliga och kvinnliga riksdagskandidaters TV-reklam (2000)
Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982–1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Trivial Stories and Fancy Pictures? Tabloidization Tendencies in Finnish and Swedish Regional and National Newspapers 1982-1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Högt i tak och brett mellan väggarna? (2005)
Djupsund G, Carlson T
Samforsk
B2 Bokavsnitt
Den politiska reklamen – konflikternas scen? (2001)
Carlson T
Demokratiinstitutet
B2 Bokavsnitt
Political Language (1995)
Lauri Karvonen, Goran Djupsund , Tom Carlson
Dartmouth

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52