Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Makten och pengarna. Finansiering och beslutsfattande vid Åbo Akademi, cirka 1960–2000 (2018)
Anders Ahlbäck
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rör inte min undervisning! Debatten om undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965–2005: (2018)
Anders Ahlbäck
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Unwelcome knowledge. Resistance to pedagogical knowledge in a university setting, c.1965–2005 (2018)
Anders Ahlbäck
Nordic academic press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Åbo Akademi och samhället: Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018 (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Armeijakokemusten jatkuvuuksia. Kertomuksia asevelvollisuudesta Suomessa 1890-luvulta 1930-luvulle (2017)
Anders Ahlbäck
Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja
Nuorisotutkimusverkosto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Cult of Heroes (2017)
Anders Ahlbäck, Tuomas Tepora, Ville Kivimäki
Macmillan
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Changing the narratives of university history (2015)
Anders Ahlbäck, Laura Hollsten
Kasvatus ja Aika
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ethnicity, Military Service and Male Civic In/Exclusion in Finland, 1918–1928 (2014)
Anders Ahlbäck
Cambridge scholars publishing
C2 Redigerat verk
Introduction ; Gender, war and peace - breaking up the borderlines (2014)
Anders Ahlbäck, Fia Sundevall
University Press of Eastern Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Masculinities and the Ideal Warrior: Images of the Jäger Movement (2014)
Anders Ahlbäck
Brill
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Taistelu mieheyden militarisoinnista itsenäisyyden alkuvuosina (2014)
Anders Ahlbäck
Vastapaino


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ovanlig bok om mäns längtan efter barn (2015)
Anders Ahlbäck
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analytisk kategori (2014)
Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg
Sukupuolentutkimus
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Between independence and belonging: On the paradoxes of modern military masculinity (2014)
Anders Ahlbäck
Makadam
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Från homosocial herrklubb till nyliberalt massuniversitet: Om nostalgiseringen av friheten och gemenskapen vid akademin (2014)
Anders Ahlbäck
Finsk tidskrift
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Only "masculinities" to offer?: Methodological feminism and the gender history of men and masculinities (2014)
Anders Ahlbäck
Makadam

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51