Ralf Östermark

Professor, Företagsekonomi
E-post: ralf.ostermark@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219249
Telefon: +358-2-2154669


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Portfolio optimization based on GARCH-EVT-Copula forecasting models (2018)
Maziar Sahamkhadam, Andreas Stephan, Ralf Ostermark
International Journal of Forecasting
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Massively parallel processing of recursive multi-period portfolio models (2016)
Ralf Östermark
European Journal of Operational Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A parallel algorithm for optimizing the capital structure contingent on maximum value at risk. (2015)
Ralf Östermark
Kybernetes
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A parallel fuzzy GMM-algorithm for approximate VGARCH-modeling with a
multi-modal discontinous merit function
(2014)
Ralf Östermark
Fuzzy Sets and Systems
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Solving difficult mixed integer and disjunctive non-linear problems on
single and parallel processors
(2014)
Ralf Östermark

Applied Soft Computing

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51