Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Respiratory Tract Infections and Voice Quality in 4-Year-old Children in the STEPS Study (2019)
Emma Kallvik, Laura Toivonen, Ville Peltola, Anne Kaljonen, Susanna Simberg
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Risk factors for hoarseness and vocal symptoms in children  (2018)
Kallvik Emma
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vocal Symptoms and Voice Quality in Children With Allergy and Asthma (2017)
Emma Kallvik, Johannes Savolainen, Susanna Simberg
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Indoor air problems and hoarseness in children (2016)
Emma Kallvik, Tuula Putus, Susanna Simberg
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Prevalence of Hoarseness in School-aged Children (2015)
Emma Kallvik, Elisabeth Lindström, Sofia Holmqvist, Jenny Lindman, Susanna Simberg
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Effects of Speech Therapy on Voice and Speech in Parkinson's After a 15-day Rehabilitation Course: A Pilot Study (2012)
Susanna Simberg, Johanna Rae, Emma Kallvik, Benny Salo, Kirsti Martikainen
International Journal of Therapy and Rehabilitation


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Röstbehandling för barn och vuxna i Finland (2016)
Kallvik Emma, Simberg Susanna
Puheterapeutti

Senast uppdaterad 2019-21-03 vid 08:09