Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Opposition to Inbreeding Between Close Kin Reflects Inclusive Fitness Costs (2018)
Antfolk J, Lieberman D, Harju C, Albrecht A, Mokros A, Santtila P
Frontiers in Psychology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Finn-Kin study: A sample and method description of a Finnish population-based study of kin-recognition, incest aversion and altruism (2014)
Anna Albrecht, Jan Antfolk, Debra Lieberman, Christopher Harju, Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila
Journal of Social Sciences Research

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54

Dela länk