Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Unemployment and health : experiences narrated by young Finnish men (2014)
Ove Björklund, Maud Söderlund, Lisbet Nyström, Elisabeth Häggström
American Journal of Men's Health
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51