Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Erik Wentin (1929-2015) - präst, förkunnare och författare (2019)
Gerd Snellman
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia
Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
LFF-lestadiolaisyrityksen hyväntekeväisyys Pietarsaaren seudulla (2019)
Gerd Snellman
Lapland University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Maria Ventus: En väckelseröst i Zions Missionstidning åren 1937-1961 (2018)
Gerd Snellman
Artos & Norma bokförlag
A1 Journal article (refereed)
Att leva rätt och dö saligt. Sions Missionstidnings nekrologer som utformare av kollektivets minne åren 1935-2014 (2017)
Gerd Snellman
Studies on religion and memory
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Laestadius' synlighet inom Rauhan Sana-riktningen i norra svenska Österbotten (2016)
Gerd Snellman
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Book section, Chapters in research books
Den laestadianska Rauhan Sana-riktningens mötesplatser i norra svenska Österbotten fram till år 2011 (2014)
Gerd Snellman
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Last updated on 2017-20-06 at 09:51