Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Targeting Somatostatin Receptors By Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles - Are We Striking Home? (2018)
Paramonov V, Desai D, Kettiger H, Mamaeva V, Rosenholm J, Sahlgren C, Rivero-Müller A
Nanotheranostics
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:40